Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

ZLATI SONČEK IN KRPAN

ZLATI SONČEK

Namen obeh programov je otroke motivirati za gibalno dejavnost, predvsem pa v njih vzpodbuditi željo, potrebo, navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih. Največ pozornosti je namenjeno igri in vadbi, ki je čim bolj prijetna in prilagojena otroku. Programa sta zasnovana tako, da sta vabljiva in uresničljiva tudi za manj zmogljive.

ŠPORTNI PROGRAM ZLATI SONČEK vključuje naslednje cilje:

  • obogatiti program redne ure športa s sodobnimi športnimi vsebinami (rolanje, smučanje, drsanje, plavanje, pohodništvo, spretnosti z žogo)
  • z zanimivimi vsebinami motivirati kar največ otrok za gibanje in športne dejavnosti,
  • vsaditi v otroško zavest željo, navado in potrebo po gibanju tudi v kasnejšem življenjskem obdobju.

Pri tem programu gre bolj za igro kot za tekmo. Otrok tekmuje predvsem s samim seboj, na pa z drugimi. 

Športni  program Zlati sonček traja 3 leta in vanj bodo vključeni vsi učenci 1., 2. in 3. razredov. Predpisane naloge se bodo pod mentorstvom učiteljic izvajale pri rednih urah športa.

ŠPORTNI PROGRAM KRPAN

Športni program KRPAN  traja tri leta in se izvaja od 4. do 6. razreda. Je nadaljevalni program Zlatega sončka. Program bogati redne ure športa z dodatnimi motivacijskimi prijemi, hkrati pa odpira prostor za tiste športne vsebine, ki se navadno na rednih urah športa ne morejo udejanjati.

Poglavitni cilj tega programa ni osvajanje priznanj, ampak DEJAVNOST sama, VADBA, PROCES, SODELOVANJE.

Cilji športnega programa KRPAN:

  • obogatiti program redne ure športa s sodobnimi športnimi vsebinami,
  • motivirati kar največ otrok za gibanje in športne dejavnosti tudi v prostem času,
  • privzgojiti navado za redno ukvarjanje s športom.

Predpisane naloge se bodo pod mentorstvom učiteljev izvajale pri rednih urah športa;

Gibanje je lahko učenje novih spretnosti, osebno ustvarjanje, način uresničevanja svojih želja, razvijanje in primerjanje gibalnih sposobnosti, ohranjanje zdravja.

Koordinator projektov, Benjamin Lipnik

Dostopnost