(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Zaposleni

Ime, priimek Delovno mesto
Vodstvo:
dr. Silvestra KLEMENČIČ ravnateljica
Učitelji:
Ana BEDENIK
Gabrijela BRLEK
Polona GOJKOŠEK
Slavica KONDA
Valerija KRIVEC
Benjamin LIPNIK
Brigita LUTERŠMIT
Ana PEJKOVIČ
Marjanca PERNAT
Saša PERŠOH
Jožica PREVOLŠEK
Suzana PULKO
Martina ŠRAJNER
Lidija ŠEŠERKO
Helena TOPOLOVEC
Marta TRAFELA
Jasna VIGEC
David VODUŠEK
Miran ŽELEZNIK
Šolska svetovalna služba:
Irena VODUŠEK socialna delavka
dr. Silvestra KLEMENČIČ svetovalno delo
Izvajalke individualne strokovne pomoči:
Alenka MLAKAR specialna in rehabilitacijska pedagoginja
Tamara SEVŠEK logopedinja
Brigita SEIDL izvajalka DSP in UP, vodja tima SS
Knjižnica:
Lidija ŠEŠERKO knjižničarka
Tajništvo in računovodstvo:
Ema VOGRINC
Organizator informacijske dejavnosti:
Helena TOPOLOVEC organizator informacijske dejavnosti
Kuhinja in tehnično osebje:
Darja TRAMŠEK čistilka
Renata FERK čistilka
Kristina ŠTAJNBERGER čistilka
Jože VOGRINC hišnik
Berta BEDENIK kuharica
Darinka LEŠNIK kuharica
Dostopnost