Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Sodelovanje s starši

Med šolo, učitelji in starši je nujna odprta komunikacija. Šola ne more brez staršev v celoti realizirati zastavljenih ciljev vzgoje in izobraževanja. Sodelovanje je namreč sestavljen, večplasten proces, v katerem je nujno medsebojno poznavanje obeh. Spoznali se bomo tem bolj, čim večkrat se bomo srečali v šoli, čim pogosteje boste potrkali na razrednikova vrata. Na osnovi srečanj, odkritih pogovorov, iskrenosti, se gradi zaupanje. V zadnjih letih opažamo zmanjšano udeležbo na roditeljskih sestankih, razrednih roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Po temeljiti analizi smo se odločili, da zmanjšamo število skupnih govorilnih ur, ker je bil eden izmed vzrokov tudi ta, da so včasih potekale neposredno pred ali po počitnicah. Upamo, da bo ta odločitev pripomogla k boljšemu obisku. 

Zato vam ponujamo naslednje štiri oblike srečanj:

1. Skupne roditeljske sestanke šole 

V letošnjem šolskem letu bosta dva skupna roditeljska sestanka:

  • prvi skupni roditeljski sestanek bo 15. septembra 2022,
  • drugi skupni roditeljski sestanek bo 1. junija 2023.

2. Razredne skupne roditeljske sestanke: najmanj dvakrat v šolskem letu, lahko tudi v obliki delavnic, predavanj, razreševanje vzgojne problematike, organizacija razširjenega programa šole, …*

3. Pogovorne ure za individualne razgovore z razrednikom in/ali z učitelji posameznih predmetov bodo v popoldanskem času, in sicer praviloma od 16.00 do 17.00, v primeru skupnih sestankov pa do 17.30 oziroma po potrebi še dlje:

DatumDatum
15. septembra 2022 – skupni19. januarja 2023
14. oktobra 2022* – OTROŠKI KOSTANJEV PIKNIK (ŠD)18. februarja 2023* – PUSTNA POVORKA
(PON, 13. februarja 2023 prosto)
20. oktobra 202216. marca 2023*
24. novembra 202220. aprila 2023
1. junija 2023 – skupni

*v primeru šole v naravi in v primeru drugih potreb, še dodatni skupni razredni sestanki

4. Dopoldanske pogovorne ure

Starši se lahko oglasijo v šoli tudi tedensko, v dopoldanskem času, v času prostih ur razrednika oziroma učitelja določenega predmetnega področja ali strokovnega delavca. Prosimo, da se na dopoldanske pogovorne ure najavite vsaj en dan prej. Prav tako prosimo, da učiteljev ne motite med izvajanjem pouka

Zaradi varovanja podatkov informacij po telefonu ne dajemo, razen v izrednih razmerah (zaprtje šol). 

Čas dopoldanskih pogovornih ur – najavite se najmanj 1 dan prej:

IME in PRIIMEKDANURAKONTAKT
Ana BEDENIKTOREK9.50 – 10.35ana.bedenik@sola-zetale.si
Polona GOJKOŠEKSREDA11.30 – 12.15polona.gojkosek@sola-zetale.si
Katarina KIRBIŠPONEDELJEK8.00 – 8.45katarina.kirbis@sola-zetale.si
Slavica KONDAČETRTEK11.30 – 12.15slavica.konda@sola-zetale.si
Valerija KRIVECTOREK10.40 – 11.25valerija.krivec@sola-zetale.si
Benjamin LIPNIKPETEK8.50 – 9.35benjamin.lipnik@sola-zetale.si
Brigita LUTERŠMITČETRTEK11.30 – 12.15brigita.lutersmit@sola-zetale.si
Alenka MLAKARSREDA9.50 – 10.35alenka.mlakar@sola-zetale.si
Ana PEJKOVIĆPETEK11.30 – 12.15ana.pejkovic@sola-zetale.si
Marjanca PERNATPETEK8.50 – 9.35marjana.pernat@sola-zetale.si
Saša PERŠOHČETRTEK8.50–9.35sasa.persoh@sola-zetale.si
Jožica PREVOLŠEKTOREK 9.50 – 10.35jozica.prevolsek@sola-zetale.si
Suzana PULKOPETEK8.00 – 8.45suzana.pulko@sola-zetale.si
Brigita SEIDLBOLNIŠKA ODSOTNOST brigita.seidl@sola-zetale.si
Tamara SEVŠEKPETEKpo dogovorutamara.sevsek@sola-zetale.si
Marjeta SVENŠEK KRISTOVIČPONEDELJEKpo dogovorumarjetka.svensek-kristovic@sola-zetale.si
Lidija ŠEŠERKOPONEDELJEK8.50 – 9.35lidija.seserko@sola-zetale.si
Helena TOPOLOVECPONEDELJEK8.00 – 8.45helena.topolovec@sola-zetale.si
Marta TRAFELASREDA9.50 – 10.35marta.trafela@sola-zetale.si
Jasna VIGECTOREK9.50 – 10.35jasna.vigec@sola-zetale.si
David VODUŠEKSREDA10.40 – 11.25david.vodusek@sola-zetale.si
Miran ŽELEZNIKPONEDELJEK11.30 – 12.15miran.zeleznik@sola-zetale.si
Dostopnost