(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Sodelovanje s starši

Med šolo, učitelji in starši je nujna odprta komunikacija. Šola ne more brez staršev v celoti realizirati zastavljenih ciljev vzgoje in izobraževanja. Sodelovanje je namreč sestavljen, večplasten proces, v katerem je nujno medsebojno poznavanje obeh. Spoznali se bomo tem bolj, čim večkrat se bomo srečali v šoli, čim pogosteje boste potrkali na razrednikova vrata. Na osnovi srečanj, odkritih pogovorov, iskrenosti, se gradi zaupanje. V zadnjih letih opažamo zmanjšano udeležbo na roditeljskih sestankih, razrednih roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Po temeljiti analizi smo se odločili, da zmanjšamo število skupnih govorilnih ur, ker je bil eden izmed vzrokov tudi ta, da so včasih potekale neposredno pred ali po počitnicah. Upamo, da bo ta odločitev pripomogla k boljšemu obisku.

Zato Vam ponujamo naslednje štiri oblike srečanj:

  1. Skupne roditeljske sestanke šole

V letošnjem šolskem letu bosta dva skupna roditeljska sestanka, v primeru epidemioloških omejitev preko aplikacije ZOOM, sicer pa v šoli, ločeno po razredih oziroma v ‘mehurčkih’ kakor izvajamo pouk:

  • prvi skupni razredni roditeljski sestanek bo septembra 2021,
  • drugi skupni roditeljski sestanek bo junija 2021.
  1. Razredne skupne roditeljske sestanke: najmanj dvakrat v šolskem letu, lahko tudi v obliki delavnic, predavanj, razreševanje vzgojne problematike, organizacija razširjenega programa šole, …*
  2. Pogovorne ure za individualne razgovore z razrednikom in/ali z učitelji posameznih predmetov bodo v popoldanskem času, in sicer praviloma od 16.00 do 17.00, v primeru skupnih sestankov pa do 17.30 oziroma po potrebi še dlje:
Datum Datum
16. september 2021 – skupni razredni 20. januar 2022
21. oktober 2021 17. marec 2022
18. november 2021 21. april 2022
16. december 2021 2. junij 2022 – skupni

*v primeru šole v naravi in po potrebi še dodatni skupni razredni sestanki

  1. Dopoldanske pogovorne ure

Starši se lahko oglasijo v šoli tudi dopoldan – v času COVID ukrepov in omejitev pod aktualnimi pogoji/omejitvami, ki jih predpiše Vlada RS, ali po telefonu ali po e-pošti tudi tedensko, v dopoldanskem času, v času prostih ur razrednika oziroma učitelja določenega predmetnega področja ali strokovnega delavca. Prosimo, da se na dopoldanske pogovorne ure najavite vsaj en dan prej.

Prav tako prosimo, da učiteljev ne motite med izvajanjem pouka in upoštevate čas pogovornih ur (spodaj).

Čas dopoldanskih pogovornih ur – najavite se najmanj 1 dan prej – pokličete v tajništvo 02 761 99 10:

IME in PRIIMEKDANURAKONTAKT
Lidija ŠEŠERKOČETRTEK9.50-10.35lidija.seserko@sola-zetale.si
Jasna VIGECSREDA10.40–11.25jasna.vigec@sola-zetale.si
Gabrijela BRLEKTOREK11.30 – 12.15gabrijela.brlek@sola-zetale.si
Slavica KONDATOREK8.00 – 8.45slavica.konda@sola-zetale.si
Brigita SEIDLPETEK11.30 – 12.15brigita.seidl@sola-zetale.si
Polona GOJKOŠEKPONEDELJEK9.50 – 10.35polona.gojkosek@sola-zetale.si
Jožica PREVOLŠEKSREDA9.50 – 10.35jozica.prevolsek@sola-zetale.si
Marjanca PERNATČETRTEK10.40- 11.25marjana.pernat@sola-zetale.si
Saša PeršohČETRTEK10.40–11.25sasa.persoh@sola-zetale.si
Helena TOPOLOVECPONEDELJEK8.00 – 8.45helena.topolovec@sola-zetale.si
Benjamin LIPNIKČETRTEK8.50 – 9.35benjamin.lipnik@sola-zetale.si
Brigita LUTERŠMITTOREK10.40 – 11.25brigita.lutersmit@sola-zetale.si
David VODUŠEKČETRTEK11.30 – 12.15david.vodusek@sola-zetale.si
Alenka MLAKARPETEK11.30 – 12.15alenka.mlakar@sola-zetale.si
Ana BEDENIKTOREK10.40 – 11.25ana.bedenik@sola-zetale.si
Suzana PULKOTOREK9.50 –  10.35suzana.pulko@sola-zetale.si
Irena VODUŠEKČETRTEK8.00 – 8.45irena.vodusek@sola-zetale.si
Valerija KRIVECTOREK10.40 – 11.25valerija.krivec@sola-zetale.si
Marta TRAFELAPONEDELJEK11.30 – 12.15marta.trafela@sola-zetale.si
Miran ŽELEZNIKPONEDELJEK9.50 – 10.35miran.zeleznik@sola-zetale.si
Ana PEJKOVIĆTOREK12.15–13.00ana.pejkovic@sola-zetale.si
Tamara SEVŠEKPONEDELJEK12.15–13.00tamara.sevsek@sola-zetale.si
Martina ŠRAJNERPETEK13.00–13.45martina.srajner@sola-zetale.si
Dostopnost