(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Upravni odbor

Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Žetale od 2. 12. 2019 dalje:

Predstavniki staršev šole:

  1. Jožef Korez – predsednik
  2. Jožica Maroh Jus – članica
  3. Aleš Cafuta – član

Predstavnika staršev vrtca:

  1. Valentina Ducman – članica
  2. Dušan Kodrič – član

Predstavnici strokovnih delavcev vrtca

  1. Monika Herbaj – tajnica
  2. Polonca Colnarič – članica

Predstavnici strokovnih delavcev šole

  1. Ana Bedenik – članica
  2. Jožica Prevolšek – namestnica predsednika
Dostopnost