Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Šolski sklad

Sredstva, zbrana v šolskem skladu, namenjamo za posodabljanje učnih pripomočkov in opreme ter za izboljšanje kakovosti dela z otroki v vrtcu in učenci na šoli. S pomočjo šolskega sklada skušamo izboljšati pogoje za izobraževanje naših otrok in jim omogočiti več kot samo najnujnejše. Prav tako z zbranimi sredstvi pomagamo družinam v stiski in omogočamo vsem otrokom, da se lahko udeležujejo taborov in šol v naravi. Skupaj se trudimo, da bi imeli vsi naši učenci optimalne pogoje za razvoj in osebno rast. Vsem se zahvaljujemo za pomoč in sodelovanje.

Na podlagi 10. člena Pravil o delovanju šolskega sklada je predlog

LETNEGA PROGRAMA dela za šolsko leto 2023/2024 naslednji:

Šola – sofinanciranje programov za nadarjene učence in učenke

Šola – pomoč socialno šibkim družinam

Šola – obogatitev šolskega igrišča z igrali

Vrtec – nakup igrač

Vrtec – pomoč socialno šibkim družinam

Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Žetale:

Predstavniki staršev šole:

  1. Mateja Zorin – predsednica
  2. Nataša Žmavc – članica
  3. Aleš Cafuta – član

Predstavnika staršev vrtca:

  1. Valentina Ducman – članica
  2. Mihael Kos – član

Predstavnici strokovnih delavcev vrtca

  1. Monika Herbaj – tajnica
  2. Polonca Colnarič – članica

Predstavnici strokovnih delavcev šole

  1. Ana Bedenik – članica
  2. Jožica Prevolšek – namestnica predsednice

Dostopnost