Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče sola-zetale.si.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
  • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
  • predvidljivo delovanje spletišča,
  • omogočeno je spreminjanje tipa pisav in velikosti fontov,
  • omogočeno je ustavljanje premikov,
  • omogočeno je podčrtovanje povezav,
  • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
  • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti

Spletišče www.sola-zetale.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,

preglednice s podatki,

alternativni opisi vizualnih elementov,

organigram šole.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 14. aprila 2023 na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana 14. aprila 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču, kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po elektronski pošti na naslov os.zetale@guest.arnes.si.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Ministrstvo za javno upravo, Inšpektorat za javni sektor

Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 478 83 84
Elektronski naslov: gp.ijs@gov.si

Dostopnost