Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE

   

(Vz)trajnostna dediščina

V letu 2022 je skupna tema držav, ki sodelujejo pri Dnevih evropske kulturne dediščine – Trajnostna dediščina. Evropskemu geslu smo dodali še drug pomen, saj menimo, da lahko z našimi trajnostnimi dejanji pripomoremo k temu, da bo dediščina vz-trajala tudi v prihodnosti.

Dediščina je vedno bila in je trajnostna. Izhaja iz človeka, družine, prenašanja tradicij in znanj, z uporabo virov iz lokalnega okolja. Zato nam je lahko navdih na mnogih področjih našega življenja v sedanjosti in s tem lahko postane osnova za našo trajnostno prihodnost.

Pomembno je vključevanje in aktivacija različnih družbenih skupin, ki pripomoreta k ohranjanju pestrosti in raznolikosti kulturne dediščine. Dediščina tudi pomembno vpliva na boljšo kakovost življenjskega okolja, lahko pripomore k bolj povezani skupnosti in k večjemu razumevanju med različnimi kulturami, zato želimo v njej prepoznavati vire in priložnosti za vsestranski razvoj posameznika, družbe, lokalnih skupnosti in države.

Teden kulturne dediščine bo letos potekal od 24. 9. – 8. 10. 2022. Dejavnosti bomo v šoli in vrtcu izvajali skozi vso šolsko leto, bolj intenzivno pa v tem tednu.

Izvajali bomo dneve dejavnosti povezane z ohranjanjem dediščine in v okviru vsebin teh dejavnosti obiskali kulturne ustanove in športne prireditve, gostili različne ustvarjalce. Ob koncu šolskega leta bomo pripravili pregledno razstavo vseh izvedenih dejavnosti.

Z aktivnostmi TKD želimo:

  • spodbujati k večji vključenosti vsebin s področja ohranjanja kulturne in naravne dediščine v vzgojno izobraževalne procese, v formalnem in neformalnem izobraževanju;
  • učencem podati osnove prepoznavanja, spoznavanja, ohranjanja in varovanja dediščine
  • jih poučiti, kako, kje in od koga pridobiti osnovne informacije o dediščini.

Koordinator projekta, Miran Železnik

Dostopnost