(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE

PROJEKT “TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE”

Dober tek!

Namen teme je prikazati različne vidike snovne kot tudi nesnovne kulturne dediščine, posvečene umetnosti in prostemu času, s pomočjo katerih lahko uživamo v kulturi in pobegnemo iz vsakdana, pa naj gre za to, da se pokažemo v luči ustvarjalca, poznavalca, varuha, igralca ali obiskovalca. Tema obsega vizualne umetnosti, muzeje, kino, cirkus, zabaviščne parke, ples, praznovanja, festivale, igre, branje, glasbo, fotografijo, radio, televizijo, gledališče, turizem in šport. To bo priložnost za raziskovanje zgodovine vseh s tem povezanih objektov in predmetov. Hkrati pa nas bo zanimala tudi dediščina, ki je prisotna v vseh teh oblikah sprostitve danes.

Teden kulturne dediščine bo letos potekal od 25. 9. – 9. 10. 2021

Dejavnosti na to temo bodo v šoli in vrtcu potekale skozi celo šolsko leto, bolj intenzivno pa v tem tednu.

V vseh razredih bomo na to temo izvedli naravoslovni in/ali kulturni dan. Temo pa bomo obravnavali tudi v sklopu posameznih predmetov in interesnih dejavnostih:

 • priprava jedi naših babic in dedkov
 • likovno ustvarjanje na temo hrana in njena priprava nekoč
 • opisovanje ljudskih običajev povezanih s hrano (martinovanje, koline, velika noč)
 • zapis receptov tradicionalnih jedi
 • izdelava fizične in elektronske kuharske knjige z recepti naših babic in dedkov
 • izdelava spletne strani s predstavitvijo starih orodij, strojev in naprav povezanih s hrano
 • izdelava pripomočkov za kuhinjo (podstavki za posodo, nosilci prtičkov in začimb)
 • fotografski natečaj na temo hrana
 • pogovori o prebavilih, zdravem načinu prehranjevanja

Dejavnosti v okviru projekta bodo izvajale tudi vzgojiteljice z otroki v vrtcu:

 • branje zgodbic, pogovori
 • navajanje na kulturno prehranjevanje in pravilno uporabo pribora
 • priprava pogrinjka
 • pomen lokalno pridelanega sadja in zelenjave (posejemo, spremljamo rast, negujemo, zalivamo, okušamo)
 • spoznavanje jedi babic in dedkov in njihova priprava v vrtcu (krompirjevi žganci, gibanica, suho sadje)

Z aktivnostmi TKD želimo:

 • spodbujati k večji vključenosti vsebin s področja ohranjanja kulturne in naravne dediščine v vzgojno izobraževalne procese, v formalnem in neformalnem izobraževanju;
 • učencem podati osnove prepoznavanja, spoznavanja, ohranjanja in varovanja dediščine
 • jih poučiti, kako, kje in od koga pridobiti osnovne informacije o dediščini.

Miran Železnik, koordinator projekta

Dostopnost