(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

ERASMUS+

V obdobju od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2022 bo na naši šoli potekal mednarodni projekt z naslovom “Moje, tvoje – naše znanje!”

Projekt se izvaja v okviru programa Evropskih skupnostih Erasmus+ in je sofinanciran s strani EU.

V času projekta se bomo udeležili seminarja Project management for cross-cultural exchange in Europe. Glavni cilji projekta so:

  • pridobivanje izkušenj in znanj za upravljanje mednarodnih projektov,
  • vzpodbujanje medkulturnega učenja in sodelovanja,
  • rast osebnostnega in profesionalnega razvoja strokovnih delavcev,
  • prenašanje novih vsebin, znanj in izkušenj na učence, lokalno skupnost in širše.

Lidija Šešerko, koordinatorka projekta

Dostopnost