Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
DAN ROZA MAJIC ali “PINK SHIRT DAY”

DAN ROZA MAJIC ali “PINK SHIRT DAY”

23. februarja obeležujemo dan boja proti vrstniškemu nasilju, ki je mednarodno znan kot Anti-Bullying Day ali Pink Shirt Day. 

Za Anti-Bullying Day ali Pink Shirt Day je značilno, da si nadenemo roza majico ali srajco in s tem zavzamemo simbolično stališče proti ustrahovanju in nasilju. Roza majica je znak spodbujanja vključevanja in praznovanje raznolikosti.

Ker se zavedamo dejstva, da je kakršna koli oblika nasilja prisotna vsak dan in v vseh okoljih, smo se odločili, da se tudi mi vključimo v akcijo in pomagamo skupnosti k boljšem razumevanju in sprejemanju drugačnosti, ki nas obdaja.

Pobuda za ta dan je nastala, ko je nek deček v šolo oblekel rožnato majico (Kanada) in so ga vsi otroci zbadali. Nihče pa ni vedel, da jo je nosil v podporo mami, ki je zbolela za rakom. Kasneje sta se dva dečkova sošolca odločila, da solidarnostno v šolo oblečeta pink majice in tako spodbudila tudi druge otroke k razmišljanju o predsodkih in nasilju. Tako je s časoma to postal dan rožnatih majic.

SRČNA PISMA ZA MALE BORCE

SRČNA PISMA ZA MALE BORCE

Tudi letos smo se na Osnovi šoli Žetale pridružili projektu »Srčna pisma za male borce«, ki je namenjen podpori otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam. 

Učenci so ustvarjali srčna sporočila podpore, ki so namenjena otrokom z redkimi boleznimi ter njihovim družinam.

Namen projekta je spodbujanje sprejemanja različnosti, empatije in solidarnosti ter širjenje zavedanja o redkih boleznih ter socialna podpora otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam. 

OBVESTILO

Spoštovani starši,

v Uradnem listu Republike Slovenije št. 22/22 z dne 19. 2. 2022 je objavljen Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Odlok je začel veljati danes, v ponedeljek, 21. 2. 2022.

Za področje vzgoje in izobraževanja so poglavitne naslednje novosti:

  1. na področju vzgoje in izobraževanja se opušča ugotavljanje pogoja preboleli, cepljeni in testirani (PCT),
  2. ukinja se samotestiranje v šolah, tako za učence kot tudi zaposlene.

V veljavi še vedno ostajajo nekateri ukrepi, ki so potrebni za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, in se z njimi zagotavlja varno učno okolje.

Ti ukrepi so:

> higienski (umivanje rok, razkuževanje in zračenje prostorov),

> vzdrževanje varnostne razdalje med osebami,

> uporaba zaščitne maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3.

Prav tako je bila sprejeta odločitev o ukinitvi napotitve v karanteno ob visoko rizičnih kontaktih (VRK).

Ostaja priporočilo samotestiranja v primeru visoko rizičnega kontakta.

Lep pozdrav

ravnateljica dr. Silvestra Klemenčič, l. r

VZGOJA ZA INTERNET – PRIROČNIK ZA STARŠE

VZGOJA ZA INTERNET – PRIROČNIK ZA STARŠE

Sodobne tehnologije, predvsem pa storitve, ki jih prinaša internet, so zelo mamljive za otroke, a pogosto problem za starše, saj ni vedno tako enostavno prepoznati glavnih tveganj.

Na Safe.si smo pripravili popolnoma nov priročnik za starše z naslovom Vzgoja za internet. Je osnovni vodnik po sodobnih tehnologijah in tveganjih, ki jih prinašajo in se otroci z njimi najpogosteje srečujejo. Podaja ključne informacije, ki pa jih je vedno mogoče nadgraditi z obiskom spletnega mesta Safe.si, kjer so teme iz priročnika obdelane podrobneje.

Priročnik je trenutno dostopen v elektronski obliki, še v tem mesecu pa bo izšel tudi v tiskani obliki. Brezplačno ga bodo prejeli vsi starši, ki se bodo udeležili Safe.si predavanj za starše v živo, ki jih lahko organizirajo šole. Vabljeni, da si priročnik prenesete in preberete. Po izidu tiskane izdaje pa bo mogoče priročnik naročiti tudi v tiskani obliki.

Vir: Safe.si
Vzgoja za internet – priročnik za starše
VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

Pogoji za vpis

Starši so dolžni v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.
V mesecu februarju vpisujemo otroke za naslednje šolsko leto.

Starši s stalnim ali začasnim prebivališčem v občini Žetale ste VABILA z datumom in uro vpisa ter pogoji za vstop prejeli po pošti.
 
V skladu z Zakonom o osnovni šoli imajo starši pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo oziroma lahko za svojega otroka organizirajo šolanje na domu.

V slednjem primeru mora biti otrok vpisan v eno izmed osnovnih šol, ki vodi dokumentacijo o njegovem izobraževanju.

Ugotavljanje pripravljenosti

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo.
Če starši predlagajo odložitev šolanja za eno šolsko leto, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba ali vzgojiteljice Vrtca, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. Na podlagi vseh zbranih informacij komisija za ugotavljanje otrokove pripravljenosti na šolo izda mnenje.

Odložitev šolanja

Komisija za ugotavljanje pripravljenosti otroka na šolo lahko otroku šolanje odloži za eno šolsko leto. V tem primeru je potrebno izdati upravno odločbo s katero se starše ovesti o začetku šolanja oziroma o odložitvi začetka šolanja. O pritožbah v zvezi z izdano odločbo odloča pritožbena komisija.

Šolski okoliš

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.
V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.
 
V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš:
– obvezno vpišete otroka pri nas,
– na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje).

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Vlogo za prepis šolskega novinca lahko dobite v šolski svetovalni službi.

Dostopnost