Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
MEDGENERACIJSKI IZZIVI
Naziv operacije: Medgeneracijski izzivi
Akronim: MI-SMO-ZA
Vrednost operacije: 10.050,30 €
Zaprošena vrednost: 7.163,43 €

POVZETEK OPERACIJE:

Aktivnosti povezovanja različnih ciljnih skupin (mladi, starejši, gasilci, invalidi) smo implementirali s skupno naložbo oziroma vgradnjo urbane opreme na področju športne infrastrukture, in sicer: rusko kegljišče, skok v daljino, balinišče in mini disk golf. Ker je pri nas na podeželju, predvsem zaradi hribovitega območja, možnosti za pestro športno ponudbo za vse generacije, ki vključujejo tudi invalide, izredno malo, bo ta nova pridobitev izrednega pomena. Medgeneracijsko druženje bo nadgrajeno s športnimi aktivnostmi, prenos znanja med vsemi deležniki bo mladim omogočal pridobitev novih znanj, veščin in kompetenc, starejšim možnosti aktivnega staranja, invalidom pa dostopnost do športnih objektov, ki jih doslej v lokalni skupnosti nis(m)o imeli. Z operacijo zasledujemo horizontalne, strateške in posebne cilje za tematsko področje večje vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin z enakopravno zastopanostjo glede na spol in starost, skrb za okolje z izborom naravnih in certificiranih materialov, ciljna vrednost kazalnikov (obisk najmanj 200 udeležencev) bo gotovo dosežena z uvedbo tradicionalnih srečevanj in tekmovanj, kar smo sistematično spremljali in evidentirali ter objavljali na svojih spletnih straneh in v različnih medijih. Upravljanje in vzdrževanje pridobljenega s to operacijo bo urejeno z medsebojnim pisnim dogovorom vseh partnerjev, dostopno bo tudi širši javnosti. Največja dodana vrednost operacije je v tem, da bo hkrati z možnostmi javnega dostopa za vse občane, na najmanj treh področjih, omogočena športna aktivnost invalidom z različnim hendikepom, tudi gibalno oviranim, kot spodbuda za vključevanje v vsakdanje življenje. Inovitavnost projekta ni le v novi pridobitvi in spodbujanju medgeneracijskega povezovanja, druženja in tekmovanja različnih skupin, ampak tudi v povezovanju podeželja z urbanimi območji ter v možnosti za razvojni potencial turistične infrastrukture – spoznavanje in navdih za profesionalno ukvarjanje z disk golfom.

 

DOSEŽENI KAZALNIKI:

U1 Spodbujanje turističnega razvoja območja – Z vabljenjem različnih skupin iz območja Haloz na tekmovanja, smo z operacijo v disk golfu, keglanju, skoku v daljino, balinanju spodbujali turistično promocijo Haloz, saj so vse naše aktivnosti tudi medijsko podprte. V medgeneracijske ekipe smo vključevali različne znane osebnosti.

U5 Krepitev medgeneracijskega sodelovanja ter povečanje vključenosti ranljivih skupin – Princip kompleksnosti je s to operacijo gotovo dodana vrednost, saj je oblikovanje mešanih medgeneracijskih ekip, ki vključujejo posameznike iz različnih področij, različnij po spolu in starosti, bključno z invalidi in znanimi osebnostmi novost, ki bo povzročila odmeven učinek, predvsem dolgoročno.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

 

Dokumenti, priloge: MEDGENERACIJSKI IZZIVI MI-SMO-ZA – Povzetek operacije.

Fotogalerija

Dostopnost