(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

»ŠOLSKA SHEMA« EVROPSKE UNIJE

Šolska shema je nadomestila nekdanjo Shemo šolskega sadja in zelenjave ter Shemo šolskega mleka. Avgusta 2017 je začel delovati nov enotni okvir razdeljevanja sadja, zelenjave in mleka v šolah. ŠOLSKA SHEMA je nov ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Začetek izvajanja Šolske sheme je šolsko leto 2017/2018. Na naši šoli se je ta shema začela izvajati v šolskem letu 2018/19.

Nova »ŠOLSKA SHEMA« omogoča razdeljevanje dovoljenega sadja in zelenjave, mleko brez dodanega sladkorja, drugih sladil, arome, čokolade ali kakava, ali jogurt, kislo mleko, kefir, pinjenec, skuto, prav tako brez dodanega sladkorja, drugih sladil, arome, sadja, oreščkov ali kakava, kot brezplačni dodatni obrok učencem.

Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa. Namen ukrepa je tudi povečanje uporabe mleka in določenih mlečnih izdelkov proizvedenih iz kravjega mleka na ozemlju EU. V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli in gojencem v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane.

POVEZAVA DO INFORMACIJ IN GRADIV

http://www.shemasolskegasadja.si/predstavitev/eu-shema-solskega-sadja

NAČRT SPREMLJEVALNIH UKREPOV IN PROMOCIJA ŠOLSKE SHEME

  • IZDELAVA PLAKATA
  • RAZDELJEVANJE SADJA IN ZELENJAVE ZA POPESTRITEV JEDILNIKOV OKVIRU ŠOLSKE MALICE
  • RAZDELJEVANJE MLEKA, JOGURTOV – ENKRAT DO DVAKRAT NA MESEC
  • VREDNOTENJE UČINKOVITOSTI PROJEKTA – REŠEVANJE ANKET; UČENCI, KOORDINATOR
  • LIKOVNO USTVARJANJE NA TEMO SADJE, ZELENJAVA, MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
  • RAZPIS NAJBOLJŠEGA SLOGANA IN PESMICE NA TEMO SADJA IN/ALI ZELENJAVE
  • REŠEVANJE KVIZOV NA SPLETNI STRANI ŠOLSKE SHEME
  • LOGOTIP IN SPLETNI NASLOV URADNE STRANI PROJEKTA: http://www.shemasolskegasadja.si/predstavitev/eu-shema-solskega-sadja na vidnem mestu
  • IZDELAVA IZVIRNIH LETAKOV ZA PROMOCIJO UŽIVANJA SVEŽEGA SADJA IN ZELENJAVE TER MLEKA

Valerija Krivec, koordinatorka projekta in vodja šolske prehrane

Dostopnost