Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Projekt “MEDGENERACIJSKI IZZIVI -MI-SMO-ZA”

Aktivnosti povezovanja različnih ciljnih skupin (mladi, starejši, gasilci, invalidi) smo implementirali s skupno naložbo oziroma vgradnjo urbane opreme na področju športne infrastrukture, in sicer: rusko kegljišče, skok v daljino, balinišče in mini disk golf. 

 V projektu sodelujejo: OŠ Žetale, PGD Žetale, DU Žetale in ŠD Žetale.

Ker je pri nas na podeželju, predvsem zaradi hribovitega območja, možnosti za pestro športno ponudbo za vse generacije, ki vključujejo tudi invalide, izredno malo, je ta nova pridobitev izrednega pomena. Medgeneracijsko druženje je nadgrajeno s športnimi aktivnostmi, prenos znanja med vsemi deležniki mladim omogoča pridobitev novih znanj, veščin in kompetenc, starejšim možnosti aktivnega staranja, invalidom pa dostopnost do športnih objektov, ki jih doslej v lokalni skupnosti nis(m)o imeli. 

Uvajamo tradicionalna srečanja in tekmovanja, vse sistematično spremljamo in evidentiramo ter objavljamo na svojih spletnih straneh in v različnih medijih. Upravljanje in vzdrževanje pridobljenega s to operacijo je urejeno z medsebojnim pisnim dogovorom vseh partnerjev, dostopno pa je tudi širši javnosti. 

Inovativnost projekta ni le v novi pridobitvi in spodbujanju medgeneracijskega povezovanja, druženja in tekmovanja različnih skupin, ampak tudi v povezovanju podeželja z urbanimi območji ter v možnosti za razvojni potencial turistične infrastrukture – npr. spoznavanje in navdih za profesionalno ukvarjanje z disk golfom.

Koordinatorka/nosilka: Jožica Prevolšek

Dostopnost