(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Projekt “MEDGENERACIJSKI IZZIVI -MI-SMO-ZA”

Aktivnosti povezovanja različnih ciljnih skupin (mladi, starejši, gasilci, invalidi) bomo implementirali s skupno naložbo oziroma vgradnjo urbane opreme na področju športne infrastrukture, in sicer: rusko kegljišče, skok v daljino, balinišče in mini disk golf.

V projektu sodelujejo: OŠ Žetale, PGD Žetale, DU Žetale in ŠD Žetale.

Ker je pri nas na podeželju, predvsem zaradi hribovitega območja, možnosti za pestro športno ponudbo za vse generacije, ki vključujejo tudi invalide, izredno malo, bo ta nova pridobitev izrednega pomena. Medgeneracijsko druženje bo nadgrajeno s športnimi aktivnostmi, prenos znanja med vsemi deležniki bo mladim omogočal pridobitev novih znanj, veščin in kompetenc, starejšim možnosti aktivnega staranja, invalidom pa dostopnost do športnih objektov, ki jih doslej v lokalni skupnosti nis(m)o imeli.

Uvedli bomo tradicionalna srečanja in tekmovanja, vse bomo sistematično spremljali in evidentirali ter objavljali na svojih spletnih straneh in v različnih medijih. Upravljanje in vzdrževanje pridobljenega s to operacijo bo urejeno z medsebojnim pisnim dogovorom vseh partnerjev, dostopno pa bo tudi širši javnosti.

Inovativnost projekta ni le v novi pridobitvi in spodbujanju medgeneracijskega povezovanja, druženja in tekmovanja različnih skupin, ampak tudi v povezovanju podeželja z urbanimi območji ter v možnosti za razvojni potencial turistične infrastrukture – spoznavanje in navdih za profesionalno ukvarjanje z disk golfom.

Koordinatorka/nosilka: Jožica Prevolšek

Vodja operacije: dr. Silvestra Klemenčič